Welkom!

In gesprek met jongeren en kinderen

Familie, vrienden, hobby’s, talenten en social media; elke jongere en elk kind heeft er wel mee te maken.
Om met jongeren en kinderen hierover in gesprek te komen hebben wij JIJhetspel ontwikkeld. Een spel dat thuis, bij een coach of op school gespeeld kan worden.

 

JIJhetspel is een bordspel met vragenkaarten om op een speelse en positieve manier in gesprek te raken.  Het heeft als doel dat jongeren en kinderen gestimuleerd worden om te praten over hun gevoelens en hun omgeving om zichzelf beter te leren kennen. Het is een speelse aanzet tot kennismaking, beter zelfbeeld, bewust zijn en verdieping.